You are here

voordelen

-A A +A

Het Elders-Up! projectwil verschillende groepen gebruikers ondersteunen: seniorenzijn de primaire gebruikers, en de kleine bedrijven en start-upszijn desecundaire gebruikers. Aangezien Elders-Up! wordt ontworpen volgende user-centeredmethoden, worden deze twee groepen actief betrokken bij de verschillende fasen van het project. Het betrekken van de eindgebruiker in het ontwerptraject is een bewezen manier om ervoor te zorgen dat de wensen en behoeften van de eindgebruiker goed worden meegenomen in elke fase van het project. Het onderliggende doel is te komen tot een oplossing die bruikbaar is, eenvoudig in gebruik, voldoet aan de behoeften van de doelgroep, en leidt tot een hoge adoptie. Bovendien biedt het systeem een alternatief sociaal en economisch model dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan start-ups.

Eindgebruikers worden betrokken in alle ontwikkelstappen van het project. Gebruikersbehoeften worden in kaart gebracht middels kwalitatieve en kwantitatieve methoden (zoals focus groepen, vragenlijsten, en interviews met de drie categorieën eindgebruikers). Het product wordt in iteratieve slagen ontwikkeld, waarbij gebruik gemaakt wordt van usability tests en heuristische evaluatie van mock-ups en prototypes. Het project zal niet gericht zijn op eindgebruikers met medische cognitieve aandoeningen. Voor de doelgroep met beperkte cognitieve beperkingen is in sommige gevallen de kwaliteit van leven niet in het geding, omdat men zelf de beperkingen weet te compenseren. De primaire eindgebruikers-groep waarop het Elders-Up! project is gericht, betreft senioren die autonoom zijn, en die zelf kunnen beslissen over hun bijdrage aan het project.

Dutch

User login

Twitter