Welkom

-A A +A

Het EldersUp! project heeft als doel de waardevolle kennis en ervaring van gepensioneerden te ontsluiten voor startende en kleine bedrijven, waardoor kennis en ervaring aan een nieuwe generatie wordt overgedragen. In heel Europa zitten senioren thuis vanwege verminderde efficiëntie en productie. Het werkzame levenblijkt voor deze senioren vaak juist een vitale bijdrage aan hun gevoel van eigenwaarde en  maatschappelijk waardering, en geeft zin aan hun bestaan. Uitsluiting uit het arbeidsproces vormt voor deze groep dus een serieus probleem.

Real Madrid Jersey Real VS Fake, real Madrid Jacket Cheap, Real Madrid EA Sports Player Version Blue Jersey http://jerseysuperb.com/79-Real-Madrid-Jersey-Real-VS-Fake-Real-Madrid-Jacket-Cheap-Size18-19-Real-Madrid-EA-Sports-player-version-blue-jersey.html

Onze huidige samenleving produceert een overdosis informatie. De manier waarop je hiermee om kunt gaan, zowel professioneel als persoonlijk, vormt de sleutel om je staande te houden in deze snelle wereld. Kun je dit niet, of beheers je niet de tools om deze informatie op de juiste manier te managen, dan voel je je als oudere medewerker op de werkvloer al snel geïsoleerd, omdat je de aansluiting mist bij de ontwikkelingen die elkaar in razend snel tempo opvolgen.

Voor deze, aan ouderdom gerelateerde, cognitieve problemen van senioren die minder goed met onze  ‘’information society’’ mee kunnen draaien, maar wel graag hun kennis en kunde ovedragen op een jongere generatie is het EldersUp! initiatief opgestart. Een op ICT gebaseeerd eco-systeem waarbij de deelnemers in een interactieve omgeving begeleidt worden met het gebruik van informatie en het online samenwerken in groepsverband.

 

 

Dutch

User login

Twitter